Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, NN 139/10

pravilnici o aditivima

  Pravilnik o prehrambenim aditivima,
Narodne novine br. 62, 1.3.2010.
  Pravilnik o prehrambenim aditivima,
Narodne novine br. 81, 14.7.2008.

ostali pravilnici

  Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane,
Narodne novine 41/2008
  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preradi u ekološkoj proizvodnji
NN 8/2008
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općem deklariranju ili označavanju hrane,
Narodne novine br.: 34,16. 3. 2005.
Pravilnik o preradi u ekološkoj proizvodnji
Narodne novine 13/2002