E1105 Lizozim
Prirodni konzervans. Lizozim je enzim koji uništava bakterije djelujući na peptidoglikan, komponentu bakterijskoga staničnog zida, i to hidrolizom veze između N-acetilmuramične kiseline i N-acetilglukozamina. Proizvodi se iz bjelanca jajeta ili tehnikom genetičkog inženjerstva. U pojedinim slučajevima može uzrokovati alergije. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se isključivo u proizvodnji zrelog sira po pravilu quantum satis te u proizvodnji vina u skladu s posebnim propisima
.

ADI: nije određen.