E1204 Pululan
Prirodno sredstvo za sprječavanje zgrudnjavanja. Pululan je polisaharid građen od maltotrioze, a proizvodi se biotehnološkim postupkom iz škroba uz pomoć gljivica Aureobasidium pullulans. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se po pravilu quantum satis u dopunama prehrani u obliku kapsula i tableta (prema posebnim propisima), te u bombonima za osvježavanje daha u obliku tankih listića.


ADI: nije određen.


   
nije određen