E 1410 Monoškrobni fosfat
Umjetni zgušnjivač, masa za punjenje i sredstvo za preljeve. Proizvodi se kemijskom reakcijom esterifikacije iz prirodnoga škroba i fosfatnih soli. Može se proizvesti iz genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga monoškrobnog fosfata nije dovršena. Zbog vezanih fosfata otporniji je na povišenu temperaturu od prirodnoga škroba, pa se često rabi u proizvodnji pekarskih proizvoda. Budući da monoškrobni fosfat namirnicama daje kremasti okus, često se upotrebljava i kao zamjena za mast. Epidemiološka su istraživanja pokazala da konzumiranje fosforne kiseline i njezinih soli u velikim količinama može utjecati na smanjenje koštane mase i stvaranje kamenaca. Velike doze fosfata mogu omesti resorpciju kalcija, magnezija i željeza u organizmu. Pojedina znanstvena istraživanja pokazuju da aditivi koji sadržavaju fosfate mogu uzrokovati hiperaktivnost i poremećaj koncentracije u djece, no o tome još nema konačnih i jasnih stajališta. Vidi E338 i E1404. Iako se smatra bezopasnim, često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E1404.

 
nije određen