E1413 Fosfatizirani diškrobni fosfat
Umjetni zgušnjivač, masa za punjenje i sredstvo za preljeve. Proizvodi se kemijskom sintezom iz prirodnoga škroba i fosforova oksiklorida. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga diškrobnog fosfata nije dovršena. Vidi E338 i E1410. Iako se smatra bezopasnim, zbog sadržaja fosfata često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E1404.

 
nije određen