E1440 Hidroksipropilirani škrob
Umjetni zgušnjivač, stabilizator i masa za punjenje. Proizvodi se kemijskom sintezom od škroba uz dodatak propilenovoga oksida. Može sadržavati male količine štetnih onečišćenja, npr. propilenklorhidrina i epoksida koji nastaju kao nusprodukti sinteze. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenog hidroksipropiliranog škroba nije dovršena. Vidi E1404. Iako se smatra bezopasnim, često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E1420 (s iznimkom hrane za dojenčad i malu djecu).

 
nije određen