E1450 Natrijev škrobni oktenil-sukcinat
Umjetni zgušnjivač i stabilizator. Proizvodi se kemijskom sintezom iz škroba i anhidrida oktenil jantarne kiseline. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga škrobnog oktenil-sukcinata nije dovršena. Vidi E1404. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Prerađenoj hrani na osnovi žitarica za dojenčad i malu djecu i drugoj dječjoj hrani smije se dodati do 50 g/kg, a hrani za dojenčad i malu djecu za posebnu medicinsku namjenu do 20 g/L. Ostaloj se hrani smije dodavati po pravilu quantum satis. Upotrebljava se u pekarskim proizvodima, desertima na osnovi voća i povrća, u prirodno mutnim voćnim sirupima, kečapu, bazama od agruma...

 
nije određen