E1451 Acetilirani oksidirani škrob
Umjetni zgušnjivač, stabilizator, masa za punjenje i sredstvo za preljeve. Proizvodi se kemijskom sintezom, reakcijom esterifikacije iz oksidiranoga škroba i octene kiseline ili anhidrida octene kiseline. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga acetiliranog oksidiranog škroba nije dovršena. Vidi E1404 i E1420. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Prerađenoj se hrani na osnovi žitarica za dojenčad i malu djecu te drugoj dječjoj hrani smije dodati do 50 g/kg, a dodatcima prehrani dodaje se po pravilu quantum satis.

 
nije određen