E150b Alkalno sulfitni karamel
Prirodno smeđe bojilo. Dobiva se procesom karamelizacije uz sulfitne katalizatore. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E150a.

ADI: 300mg/kg tjelesne težine