E150c Amonijev karamel
Prirodno smeđe bojilo. Dobiva se procesom karamelizacije uz amonijak koji se veže na karamel. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E150a.

ADI: 100mg/kg tjelesne težine