E150d Sulfitni amonijev karamel
Prirodno smeđe bojilo. Dobiva se procesom karamelizacije uz amonijak i sulfite koji se vežu na karamel. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E150a.

ADI: 300mg/kg tjelesne težine