E153 Biljni ugljen

Prirodna tvar dobivena iz biljnog pepela. U prirodi nastaje nepotpunim izgaranjem ili pougljenjivanjem biljnog materijala. Hrani se smije dodavati po pravilu quantum satis. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se uglavnom u proizvodnji masa za punjenje, preljeva i ukrasa za pekarske i bombonske proizvode, francuskog sira Morbier, grickalica, dodataka prehrani...

   
nije određen