E173 Aluminij
Prirodno srebrnosivo bojilo. U zdravih ljudi izlučuje se putem bubrega, ali kod bubrežnih bolesnika može doći do nakupljanja aluminija u organizmu. Postoje znanstvene indikacije da bi spojevi aluminija mogli biti među uzročnicima Alzheimerove bolesti. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba:
Vanjskomu sloju bombonskih proizvoda namijenjenih dekoraciji kolača i finih pekarskih proizvoda dodaje se po pravilu quantum satis.

   
nije određen