E180 Litolrubin BK, Litholrubin BK
Umjetno crveno bojilo. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može izazvati hiperkinetički sindrom i alergije, posebno u osoba koje su osjetljive na salicilnu ili benzojevu kiselinu (E210) ili koje boluju od astme. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba:
Smije se upotrebljavati samo za bojenje jestive kore tvrdog sira!

   
1,5 mg/kg tjelesne težine