E215 Natrijev etil p-hidroksibenzoat
Umjetno sredstvo za konzerviranje. Proizvodi se kemijskom sintezom iz benzojeve kiseline. Vidi E210 i E214. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba: Kao E214.

 
10 mg/kg tjelesne težine
 
reference: