E218 Metil p-hidroksibenzoat
Umjetno sredstvo za konzerviranje. Derivat benzojeve kiseline iz skupine parabena, poznat i kao metil-paraben. Proizvodi se kemijskom sintezom. Vrlo često se upotrebljava u kozmetičkim i farmaceutskim pripravcima.Vidi E210 i E214. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba: Kao E214.

 
10 mg/kg tjelesne težine