E281 Natrijev propionat
Prirodno sredstvo za konzerviranje i reguliranje kiselosti. Natrijeva sol propionske kiseline. Vidi E280. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E280.

ADI:nije određen.