E290 Ugljikov dioksid
Nezapaljivi, bezbojni plin biljnog podrijetla. U prehrambenoj industriji služi kao potisni plin i kao sredstvo za konzerviranje. U svrhu reguliranja kiselosti namirnica upotrebljava se u kombinaciji s dušikom te tako sprječava gubitak boja i aroma koje su nestabilne u kiselom mediju. Može pojačavati djelovanje alkohola. Dopuštena je upotreba u ekološkoj proizvodnji namirnica. Namirnicama se smije dodavati po pravilu quantum satis. Smatra se bezopasnim.

   
nije određen