E297 Fumarna kiselina
Sredstvo za reguliranje kiselosti. Nalazi se u svakoj živoj stanici jer je međuprodukt ciklusa limunske kiseline koji se kao dio stanične respiracije zbiva u mitohondrijima. Industrijski se proizvodi kemijskom sintezom iz maleinske kiseline. Moguća je proizvodnja tehnikom genetičkog inženjerstva, ali konačna procjena učinaka tako dobivene fumarne kiseline još nije dovršena. Daje se odojcima u svrhu poboljšanja iskoristivosti stočne hrane. Smatra se bezopasnom.

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
bombonski proizvodi, instant- prašci za napitke nai voćnoj osnovi, instant-prašci za pripremu aromatiziranoga crnog čaja i biljnih čajeva 1000mg/kg
guma za žvakanje 2000mg/kg
nadjevi i preljevi za fine pekarske proizvode
2500mg/kg
praškaste mješavine za deserte, deserti slični želeu, deserti s voćnim okusom 4000mg/kg
neka uvozna vina sadržavaju fumarnu kiselinu sukladno posebnoim propisima  
   
6,0 mg/kg tjelesne težine