339 Natrijevi fosfati
Prirodni antioksidansi, emulgatorske soli i sredstva za reguliranje kiselosti, tvari za tretiranje brašna. Natrijeve soli fosforne kiseline (E338). Mogu biti životinjskog podrijetla. Prevelik unos fosfata može omesti resorpciju drugih minerala. Vidi E338. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba:
Početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i malu djecu dodaju se do 1 g/L (izraženo kao P2O5), a dječjoj hrani od žitarica do 1 g/kg (izraženo kao P2O5). Ostaloj se hrani dodaju kao E338.

   
70 mg/kg tjelesne težine (ukupno fosforna kiselina i svi fosfati)