E353 Metavinska kiselina
Prirodno sredstvo za reguliranje kiselosti i stabiliziranje vina. Dobiva se iz vinske kiseline (E334). U namirnicama se tijekom vremena raspada na vinsku kiselinu. Smatra se bezopasnom.

Dopuštena upotreba:
Vinu se smije dodavati sukladno posebnom pravilniku o vinu, a alkoholnom napitku od fermentiranoga grožđanog mošta (Made winu) do 100 mg/L.

   
nije određen