E355 Adipinska kiselina
Prirodno sredstvo za reguliranje kiselosti i pojačavanje okusa. Prirodno se nalazi u soku i melasi šećerne repe. Nastaje oksidacijom brojnih nezasićenih masti ili masnih kiselina. Proizvodi se kemijskom sintezom (npr. iz smjese cikloheksanola i cikloheksanona). Nije higroskopna pa se često rabi u praškastim proizvodima koji imaju dugi rok trajanja (v. tablicu E355). Iako se smatra bezopasnom, lako može doći do prekoračenja preporučene maksimalne dnevne doze. Često konzumiranje nije preporučljivo.

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
deserti s voćnim okusom, prašakaste mješavine za deserte, prašci za kućnu pripravu napitaka 1000mg/kg
mase za punjenje i preljevi suhih slastica 2000mg/kg
deserti slični želeu 6000mg/kg

   
5,0 mg/kg tjelesne težine