E356 Natrijev adipat
Umjetno sredstvo za reguliranje kiselosti i zamjena za kuhinjsku sol. Natrijeva sol adipinske kiseline (E355), slanog okusa. Vidi E355. Često konzumiranje nije preporučljivo
.

Dopuštena upotreba: Kao E355.

   
5,0 mg/kg tjelesne težine (ukupno svi adipati)