E401 Natrijev alginat
Prirodni biljni zgušnjivač, sredstvo za želiranje i mijenjanje konzistencije. Natrijeva sol alginske kiseline. Dopušten je u ekološkoj proizvodnji hrane. Vidi E400. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba
:
Desertima i pudinzima namijenjenima dojenčadi i maloj djeci smije se dodati do 0,5 g/kg, a hrani za dojenčad i malu djecu za posebnu medicinsku namjenu do 1 g/L. Džemovima, želeima, marmeladama, domaćoj marmeladi i pekmezu i ostalim sličnim voćnim namazima, uključujući proizvode smanjene energijske vrijednosti, dodaje se do 10g/kg. Pasteriziranom se vrhnju dodaje po pravilu quantum satis. U ostaloj se hrani upotrebljava kao E400.

ADI: nije određen