E402 Kalijev alginat
Prirodni biljni zgušnjivač, sredstvo za želiranje i mijenjanje konzistencije. Kalijeva sol alginske kiseline. Dopušten je u ekološkoj proizvodnji hrane. Vidi E400. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E400.

ADI: nije određen