E416 Karaja guma
Prirodni biljni zgušnjivač, stabilizator, sredstvo za želiranje i povećanje volumena. Dobiva se iz biljnog sirupa indijskog drveta Sterculia urens. Po svojem je kemijskom sastavu polisaharid građen od galaktoze, ramnoze i galaktouronske kiseline. Karaja guma je neprobavljiva tvar koja pospješuje probavu. U većim količinama ima laksativni učinak te može omesti resorpciju nekih minerala (npr. kalcija). U pojedinim slučajevima može uzrokovati alergije. Smatra se bezopasnom.

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
nadjevi i preljevi za fine pekarske proizvode, guma za žvakanje, grickalice na osnovi žitarica i krumpira                                                         5g/kg
deserti 6g/kg
emulgirani umaci, likeri na osnovi jaja, preljevi za orašaste plodove
10g/kg
arome 50g/kg
dodatci prehrani
quantum satis 

 

 
12,5 mg/kg