E434 Polioksietilen (20)- sorbitan- monopalmitat (polisorbat 40)
Umjetno sredstvo za povećanje volumena, homogenizaciju masti i vode, emulgator i sekvestrant. Proizvodi se kemijskom sintezom iz sorbitola i masnih kiselina koje mogu biti biljnog ili životinjskog podrijetla. Dopušten je samo za određene namirnice (kao E432). U organizmu može povećati resorpciju štetnih tvari topljivih u mastima. Vidi E432. Iako se smatra bezopasnim, često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba
:
Kao E432.

ADI: 10 mg/kg tjelesne težine (za ukupnu količinu svih polisorbata)