E445 Glicerolni esteri iz smola drveta
Umjetna sredstva za homogenizaciju masti i vode, emulgator i stabilizator. Proizvodi se različitim postupcima iz smola drveta. Dodavanjem ovog aditiva napitcima postiže se mutni izgled koji u kupca stvara dojam da napitak ima veći sadržaj voća. Nedovoljno ispitani. Izbjegavati!

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
površinska obrada kore agruma 50mg/kg
bezalkoholni aromatizirani mutni napitci, aromatizirana mutna alkoholna pića s manje od 15 vol. % alkohola, mutna jaka alkoholna pića u skladu s posebnim pravilnicima 100mg/L
 
12,5 mg/kg tjelesne težine