E450 Difosfati i pirofosfati
Sredstva za reguliranje kiselosti, tretiranje brašna, podmazivanje, oblikovanje, emulgatori, stabilizatori i sekvestranti. Fosfati u velikim koncentracijama mogu ometati resorpciju kalcija, magnezija i željeza u organizmu, pa unos velikih količina (više od 1,5 do 2,5 g na dan) može dovesti do smanjenja koštane mase, osteoporoze i do taloženja kalcija u organizmu. Otkriveno je da ljudi koji jedu hranu bogatu fosforom i fosfatima (čips, topljeni sir, bezalkoholni osvježavajući napitci...) imaju smanjenu količinu kalcija u serumu. Fosfor se dovodi u vezu s hiperkinetičkim sindromom u djece, no znanost o tome još nema konačno i jasno stajalište. Često konzumiranje nije preporučljiva. Vidi E338.

Dopuštena upotreba:
Keksi i dvopek namijenjeni dojenčadi i maloj djeci smiju sadržavati do 5 g/kg ovog aditiva (kao ostatak u gotovom proizvodu). Ostaloj se hrani dodaju kao E338.

 
70 mg /kg tjelesne težine (ukupno fosforna kiselina i svi fosfati)