E451 Tripolifosfati
Umjetna sredstva za reguliranje kiselosti, sekvestranti i stabilizatori. Proizvode se kemijskom sintezom kao natrijeve i kalijeve soli fosforne kiseline. Vidi E338 i E450. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E338.

 
70 mg /kg tjelesne težine