E452 Polifosfati
Umjetna sredstva za reguliranje kiselosti i rahljenje, emulgatori, stabilizatori i sekvestranti. Proizvode se kemijskom sintezom iz natrija ili kalija i fosforne kiseline. Dopušteni su samo za određene namirnice. Vidi E338, E450 i E451. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E338.

ADI: 70mg/kg tjelesne težine