E463 Hidroksipropilirana celuloza
Umjetno sredstvo za zgušnjavanje, emulgator i stabilizator. Proizvodi se kemijskom sintezom iz prirodne celuloze. Vidi E461 – E462. Smatra se bezopasnom.

Dopuštena upotreba: Kao E461.

ADI: nije određen