E466 Karboksimetilirana celuloza, natrijeva karboksimetilirana celuloza
Umjetno sredstvo za zgušnjavanje, emulgator i stabilizator. Proizvodi se kemijskom sintezom iz prirodne celuloze. Vidi E461 – E465. Smatra se bezopasnom.

Dopuštena upotreba:
Hrani za dojenčad i malu djecu za posebne zdravstvene namjene smije se dodati najviše 10 g na kilogram ili litru. Ostaloj se hrani dodaje kao E461.

ADI: nije određen