E468 Umrežena natrijeva metilirana celuloza
Umjetno sredstvo za zgušnjavanje i mijenjanje konzistencije. Proizvodi se kemijskom sintezom iz prirodne celuloze. Vidi E461 – E466. Smatra se bezopasnom.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se u dodatcima prehrani u čvrstome stanju do 30g/kg.

 
nije određen