E472e Esteri monoacetilirane i diacetilirane vinske kiseline s monogliceridima i digliceridima masnih kiselina
Prirodna sredstva za homogenizaciju masti i vode, emulgatori, stabilizatori, sekvestranti, tvari protiv pjenjenja. Namirnicama se dodaju po pravilu quantum satis. Vidi E470 – E472d. Smatraju se bezopasnima.

Dopuštena upotreba: Kao E472a (osim dječje hrane kojoj se E472e ne dodaje).

 
50 mg/kg tjelesne težine