E472f Smjesa estera vinske i octene kiseline s monogliceridima i digliceridima masnih kiselina
Prirodna sredstva za homogenizaciju masti i vode, emulgatori, stabilizatori, sekvestranti, tvari protiv pjenjenja. Namirnicama se dodaju po pravilu quantum satis. Vidi E470 – E472e. Smatra se bezopasnom.

Dopuštena upotreba: Kao E472a (osim dječje hrane kojoj se E472f ne dodaje).

 
nije određen