E474 Saharogliceridi
Umjetna sredstva za homogenizaciju masti i vode, emulgatori. Proizvode se reakcijom saharoze s jestivim mastima i uljima. Sintezom se dobije smjesa mono- i diestera saharoze s masnim kiselinama i mono-, di- i triglicerida masnih kiselina. Mogu se proizvesti iz genetički modificiranih sirovina, ali još nije moguća konačna procjena učinaka tako dobivenih saharoglicerida. Mogu sadržavati male količine ostataka razrjeđivača. U velikim količinama imaju laksativni učinak. Vidi E473. Smatraju se bezopasnima.

Dopuštena upotreba: Kao E473 (osim hrane za dojenčad).

ADI: 30mg/kg tjelesne težine