E475 Poliglicerolni esteri masnih kiselina
Umjetna sredstva za homogenizaciju masti i vode, emulgatori i stabilizatori. Proizvode se kemijskom sintezom iz alkohola glicerola i masnih kiselina. Mogu se proizvesti iz genetički modificiranih sirovina, ali još nije moguća konačna procjena učinaka tako dobivenih estera. Smatraju se bezopasnima.

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
mlijeko u prahu (kao dodatak toplim i hladnim napitcima)
500mg/kg
proizvodi od jaja 1g/kg
bombonski proizvodi i slične slastice
2g/kg
emulgirani likeri
5g/L
masne emulzije, zamjena za mlijeko i vrhnje, deserti, guma za žvakanje, hrana za redukciju tjelesne mase, hrana za posebnu medicinsku namjen
5g/kg
žitarice za doručak tipa Granola, fini pekarski proizvodi 10g/kg
dodaci prehrani quantum satis
 
25 mg/kg tjelesne težine