E493 Sorbitan-monolaurat
Umjetno sredstvo protiv pjenjenja, emulgator, modifikator kristalizacije masnoća. Vidi E491. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba:
Voćnim želeima i marmeladama smije se dodati do 25 mg/kg. Ostaloj se hrani dodaje kao E491.

ADI: 25mg/kg tjelesne težine