E494 Sorbitan-monooleat
Umjetno sredstvo protiv pjenjenja, emulgator, modifikator kristalizacije masnoća. Vidi E491. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E491.

ADI: 25mg/kg tjelesne težine