E495 Sorbitan-monopalmitat
Sredstvo protiv pjenjenja, emulgator, modifikator kristalizacije masnoća. Vidi E491. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao
E491.

ADI: 25mg/kg tjelesne težine.