E514 Natrijevi sulfati
Regulatori kiselosti, tvari za stabiliziranje boje, učvršćivači. Natrijeve soli sumporne kiseline. Imaju laksativno djelovanje. Mogu narušiti ravnotežu vode u tijelu. Vidi E513. Smatraju se bezopasnima.

Dopuštena upotreba: Kao E513.

 
nije određen