E515 Kalijevi sulfati
Regulatori kiselosti, tvari za stabiliziranje boje, učvršćivači. Kalijeve soli sumporne kiseline. Smatraju se bezopasnima. Vidi E513.

Dopuštena upotreba: Kao E513.

 
nije određen