E517 Amonijev sulfat
Amonijeva sol sumporne kiseline. Smatra se bezopasnim.

Dopušteno korištenje: Smije se rabiti samo kao nosač aditiva.

ADI: nije određen