E521 Aluminijev natrijev sulfat
Umjetni učvršćivač, stabilizator i tvar za tretiranje brašna. Aluminijeva i natrijeva sol sumporne kiseline. Vidi E520. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E520.

 
1 mg/kg tjelesne težine