E535 Natrijev ferocijanid
Umjetni stabilizator, sredstvo protiv zgrudnjavanja. Proizvodi se kemijskom sintezom. Nedovoljno ispitan.

Dopuštena upotreba:
Smije se upotrebljavati samo kao dodatak kuhinjskoj soli i zamjenama za kuhinjsku sol, do 20 mg/kg.

 
0,025 mg/kg tjelesne težine (ukupno svi ferocijanidi)