E553b Talk
Prirodno sredstvo za sprječavanje zgrudnjavanja. Iz organizma se izlučuje u nepromijenjenu obliku.Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Za površinsku obradbu guma za žvakanje, riže i kobasica smije se upotrebljavati po pravilu quantum satis. Ostaloj se hrani dodaje kao E552.

 
nije određen