E558 Bentonit
Prirodno sredstvo za sprječavanje zgrudnjavanja. Vidi E551 – E556. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se samo kao nosač bojila, najviše do 5 %.

 
nije određen