E559 Aluminiev silikat
Prirodno sredstvo za sprječavanje zgrudnjavanja. Vidi E551 – E558. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E552.

 
nije određen