E624 Amonijev glutamat
Prirodni pojačivač okusa i zamjena za sol. Amonijeva sol glutaminske kiseline, biljnog ili životinjskog podrijetla. Vidi E620 – E625. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba: Kao E620.

ADI:nije određen